In 2013 mochten alleen Fotoclubs uit Noord Holland foto’s exposeren in de Grote kerk van Alkmaar. Per fotoclub konden 10 foto’s getoond worden.

Bij Fotoclub Koedijk hebben we eerst een interne wedstrijd gehouden. Clubleden mochten 4 foto’s inleveren. De 10 beste foto’s werden vervolgens ingestuurd voor de expositie.

Thema: Het leven in de dorpen van Noord Holland

 

 

 


<< Expositie 2013


Copyright all pictures & text © Petra de Groot