In 2020 zijn mijn foto’s te zien in de volgende exposities:

Gezondheidscentrum Daalmeer

  1. Yellowstone NP
  2. Little Planet

Fotoclub Heiloo

3. Expositie ‘9 luik’ – jubileum 60 jaar Fotoclub Heiloo

Fotobond NHN

4. Expositie ‘Snel’ – Fotoclubs uit Noord Holland Noord


Copyright all pictures & text © Petra de Groot