In 2020 zijn mijn foto’s te zien in de volgende exposities:


Gezondheidscentrum Daalmeer – Vanwege Covid-19 dit jaar 1 expositie

Yellowstone NP


Fotoclub Heiloo

Expositie ‘9-luik’ – jubileum 60 jaar Fotoclub Heiloo


Fotobond NHN

Expositie ‘Snel’ – Fotobond NHN


Copyright all pictures & text © Petra de Groot